דף הבית | נדל"ן מסחרי | בנייה למגורים | תמ"א 38 | התחדשות עירונית | קישורים שימושיים | הנהלת החברה | תמונות | צור קשר
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית

 

בהתאם לסעיף  33 א' לחוק התכנון והבניה, בהמלצת וועדה שמונתה לכך,

מכריזה הממשלה על שטח מגורים כעל מתחם פינוי-בינוי.

פינוי-בינוי במסלול זה נמצא בסמכותה של רשות מקומית, אשר יוזמת ומקדמת את הפרויקט,

תוך יצירת שיתוף פעולה עם חברה יזמית ממונה.

חברתנו בשיתוף עיריית ירושלים מקדמת קומפלקס מגורים קיים להתחדשות עירונית.

השלב הנוכחי הינו המתנה לדיון מועצת הרשות.
אינסייט בינה בע"מ - בנין לב הגבעה - ת.ד. 34108 ירושלים מיקוד 91340 - טל: 02-6543250 , פקס: 02-6543213
Insight Bina Ltd - P.O.Box 34108 Jerusalem 91340 Israel - Tel: 02-6543250 , Fax: 02.6543213